conjunctuurklok.nl

Om de conjuncturele ontwikkeling binnen de gemeente Amsterdam duidelijker in beeld te kunnen brengen ontwikkelde QIOS, voor de Dienst Onderzoek en Statistiek van deze stad, een conjunctuurklok.

Bij de ontwikkeling stond het conjunctuurbeeld, zoals dat door het CBS eerder werd ontwikkeld, model.

De conjunctuurcyclus

In een periode van hoogconjunctuur zal de meerderheid van de indicatoren zich in het groene kwadrant en boven de trend bevinden. In een periode van laagconjunctuur in het rode kwadrant, onder de trend.


Afbeelding: Dienst O+S Gemeente Amsterdam

Voor iedere indicator is bepaald wat de positie is ten opzichte van de lange termijn trend (verticale as) en ten opzichte van de korte termijn ontwikkeling (horizontale as). Hoe dichter bij het nulpunt, hoe kleiner de verandering.

"Om de door QIOS ontwikkelde klok te kunnen bekijken is geen aanvullende software, zoals flash of een externe viewer, benodigd op de computer van de gebruiker."

De Conjunctuurklok is live te zien bij:

Wilt u ook een conjunctuurklok op uw website?
Dat kan! Neem contact met ons op en laat u vrijblijvend informeren over de mogelijkheden.

Richting van de conjunctuur

Binnen de conjunctuurklok worden een aantal indicatoren gepresenteerd. Deze indicatoren geven weer hoe een bepaald aspect van de economische ontwikkeling er voor staat. Door deze indicatoren te presenteren per tijdsmoment, ontaat er een animatie van deze indicatoren. Hierdoor is nog beter te beoordelen in welke richting de conjunctuur zich beweegt.


Bron: Gemeente Amsterdam Dienst Onderzoek en Statistiek